Majątek

Według  sprawozdania finansowego za rok 2014 wartość aktywów trwałych Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego na dzień 31.12.2015 r. wynosiła  26 664 130,62 zł z czego 26 664 130,62 zł to wartość rzeczowych aktywów trwałych.

    Skip to content