Akwarium Gdyńskie

Akwarium Gdyńskie
Aleja Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Kierownik Akwarium Gdyńskiego:

mgr Artur Krzyżak
telefon.: +48 587-326-621
e-mail: artur.krzyzak@mir.gdynia.pl
WWW: www.akwarium.gdynia.pl

Podstawowym zadaniem Akwarium Gdyńskiego jest popularyzacja wiedzy o morzu poprzez prowadzenie działalności muzealno-ekspozycyjnej i edukacyjnej.

Do zadań Akwarium Gdyńskiego w szczególności należą:

  1. stałe podnoszenie atrakcyjności ekspozycji akwaryjnych i wystawienniczych,
  2. zapewnienie właściwej obsługi zwiedzającym,
  3. prowadzenie działalności edukacyjnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  4. organizowanie i prowadzenie kursów i praktyk z dziedziny biologii morza dla studentów szkół wyższych i innych zainteresowanych,
  5. organizowanie okolicznościowych ekspozycji tematycznych,
  6. współpraca z krajowymi i zagranicznymi placówkami muzealnymi, w tym wymiana doświadczeń, okazów, itp,
  7. gromadzenie okazów flory i fauny morskiej oraz zbiorów z dziedziny rybołówstwa dla celów naukowych, porównawczych, dydaktycznych i ekspozycyjnych,
  8. profesjonalne opracowywanie zbiorów i prowadzenie prac preparatorskich,
  9. zapewnienie bieżącego funkcjonowania i unowocześniania infrastruktury technicznej placówki,
  10. zapewnienie maksymalnej przeżywalności i optymalnych warunków bytowania żywym okazom.